Knjižničarska
nekonferencija
2022.

Vanja Garaj

Sveučilište Brunel u Londonu

Dr. Vanja Garaj je Reader in Design i Direktor za istraživanja i inovacije (Director of Research and Innovation) na Odsjeku za dizajn Sveučilišta Brunel u Londonu, gdje također predaje na kolegiju Professional Design Studio.

Bavi se istraživačkim radom u područjima User Experience (UX), Human-Computer Interaction i Inclusive Design, s naglaskom na različite primjene Immersive Technologies, uključujući u sektoru kulture. Trenutno je voditelj nekoliko projekata financiranih od Vlade Velike Britanije, npr.: Inclusive Immersion i Towards an Equitable Social VR (oba EPSRC: Engineering and Physical Sciences Research Council) te StoryFutures China: UK-China Transnational Strategic Partnership for Immersive Storytelling in Museums and Other Cultural Institutions (AHRC: Arts and Humanities Research Council).

U slobodno vrijeme voli putovati i bavi se uličnom fotografijom. Godine 2014. održao je samostalnu izložbu fotografije u Galeriji Koprivnica, a tom prigodom je galerija i objavila foto-monografiju Vanja Garaj: Crossing Over, za koju je tekst napisao Marijan Špoljar.