Knjižničarska
nekonferencija
2022.

Jasna Held

Samostalna umjetnica - pripovjedačica bajki

Jasna Held rođena je u Dubrovniku gdje i danas živi.

Od 1994. godine nastupa kao pripovjedačica bajki i priča te lutkarica. S prijateljima je osnovala Kulturno društvo ASTER. Osim diljem Hrvatske te Bosne i Hercegovine, s ASTER-om ili sama, nastupala je na međunarodnom lutkarskom Festivalu u Njemačkom gradu Husumu, festivalima IDRIART u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini, a u Dubrovniku na festivalima pripovijedanja bajki „Sezame, otvori se!“. 

Godine 2004. sudjelovala je na susretu Europskih pripovjedača bajki EPOS (Njemačka) i od tada nastupa po cijeloj Europi na festivalima pripovijedanja bajki i priča – Berlin (2004.), Austrija, Njemačka i Velika Britanija (2005.), Njemačka i Švicarska (2006.), turneja po Velikoj Britaniji na Festivalima „At The Edge“ (2006.), Innsbruck i Salzburg (2007.), Beč (2008.)… 

Na svim nastupima u europskim zemljama pripovijedala je tradicionalne priče i bajke odraslima, na engleskom jeziku. 

Sa svojim lutkarskim kazalištem i pripovijedanjem bajki i priča za djecu i odrasle nastupala je na „BOK“-u Festivalu u Bjelovaru 2008., a iste godine nastupala je i na „LegendFestu“ u Pićanu (Istra). Od 2009. godine redovito nastupa na Ogulinskom festivalu bajki, od 2013. godine na Međunarodnom dječjem festivalu Šibenik, a od 2016. na Festivalu bajki u Slavonskom Brodu te u Sarajevu.

Od 2007. članica je Hrvatskog centra za dramski odgoj (HCDO), a od tada se bavi i pedagoškim radom sa studentima te odgajateljima, nastavnicima i članovima HCDO-a. 

Uz nastupe, dva puta godišnje vodi seminar/radionicu pripovijedanja u organizaciji Centra za kulturu i film August Cesarec, Zagreb.